fbpx

Regulamin

REGULAMIN PRACOWNI TATUAŻU ARTYSTYCZNEGO

„PRACOWNIA DOBRA”
ul. Głuska 179, 20-388 Lublin

1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu oraz akceptacji jego warunków.


2. ZAPISY/REZERWACJE TERMINU
➢ Zapisu na sesję do wybranego Artysty można dokonać osobiście w siedzibie Pracowni, telefonicznie, mailowo lub przez kanały Social Media (FB, IG); termin sesji tatuowania jest określany przy zapisie.
➢ Każdy tatuaż wyceniany jest indywidualnie przez Artystę, cena zależna jest od:
• czasu potrzebnego na wykonanie projektu;
• ilości godzin potrzebnych na wykonanie tatuażu;
• ilości kolorów użytych w tatuażu;
• stylu wykonana oraz poziomu skomplikowania tatuażu;
• wielkości tatuażu oraz miejsca na ciele;
• przy rozbudowanych projektach cena finalna rozkładana jest na kilka sesji całodziennych, ilość sesji ustala Artysta;
• czas trwania sesji oraz orientacyjna cena podawana jest podczas zapisu na życzenie Klienta;
• koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek;

➢ Aby zarezerwować sesję, należy w ciągu do 3 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wpłacić zadatek w wysokości ustalonej z Artystą (zadatek pobiera Pracownia w imieniu Artysty) → kwotę należy wpłacić na konto bankowe* lub osobiście w siedzibie Pracowni.
a) po okresie 3 dni roboczych, jeżeli zadatek nie zostanie przesłany na konto bankowe lub opłacony osobiście w siedzibie Pracowni, zarezerwowany termin zostanie anulowany;
b) podczas zapisywania się na kilka terminów pobierany jest zadatek na każdą ustaloną sesję;
c) zadatek jest bezzwrotny → zadatek może podlegać zwrotowi w wysokości 100% wyłącznie w przypadku całkowitego odwołania sesji przez Artystę lub Pracownię
d) termin tatuowania bez utraty zadatku można zmienić jednokrotnie, maksymalnie na 7 dni roboczych przed umówionym zabiegiem. Zmiana w krótszym okresie niż 7 dni roboczych od wyznaczonego terminu zabiegu skutkuje utratą zadatku
e) Niepojawienie się na sesji w umówionym terminie skutkuje utratą zadatku

➢ Artysta ma prawo do zmiany terminu spotkania**, jeżeli:
➔ uważa, że stan fizyczny Klienta lub jego skóry uniemożliwia poprawne wykonanie zabiegu (np. pojawiły się zmiany na ciele uniemożliwiające, np. opalenizna, choroba skóry, podrażnienia na skórze),
➔ stan fizyczny Artysty nie pozwala na wykonanie sesji w danym terminie
**zmiana terminu nie wynikająca z winy artysty jest równoznaczna z utratą zadatku)

*dane do przelewu zadatku:
Nazwa odbiorcy: Pracownia Dobra Artur Skoczylas
Numer konta: 81 1140 2004 0000 3202 8372 9239 (Mbank)
Tytuł: zadatek: imię i nazwisko, data spotkania

3. PROJEKT TATUAŻU
◦ Projekt tatuażu jest interpretacją wizualną Artysty na podstawie przedstawionego opisu i/lub referencji Klienta.
◦ Tatuaże projektowane przez Artystów objęte są prawami autorskimi, kopiowanie jest zabronione.
◦ W Pracowni Dobra nie wykonujemy wzorów innych artystów → pracujemy wyłącznie na własnych projektach;
◦ Projekt tatuażu przedstawiany jest w dniu wykonywania zabiegu, Artyści nie wysyłają wcześniej przygotowanych projektów;
◦ Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym, a efekt końcowy może różnic się od prezentowanego projektu;
◦ Tatuator bez podania przyczyny ma prawo odmówić wykonania wzoru tatuażu, również w przypadku, gdy klient domaga się wykonania tatuażu innego niż umówiony przy zapisie;
◦ Artysta ma prawo do modyfikacji projektu w trakcie zabiegu, jeżeli jego zdaniem jest to konieczne;
◦ Tatuator może współpracować z innym Artystą np. właścicielem Pracowni przy tworzeniu projektu i jest on uznawany za współtwórcę przy równym podziale praw autorskich;
◦ Tatuaż jest towarem wykonanym na zamówienie, opłaty nie podlegają zwrotowi.


4. ZASADY W PRACOWNI DOBRA
➢ Każdy Klient przed przystąpieniem do zabiegu zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia „Formularz zgody na wykonanie usługi tatuażu” oraz „Ankiety medycznej” zgodnie z prawdą.
➢ Klient podczas tatuowania nie może być pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.
➢ Klient ma obowiązek poinformować Pracownię o wszelkich dolegliwościach i schorzeniach zdrowotnych, które w rezultacie mogą skutkować uniemożliwieniem wykonania usługi tatuażu w wyznaczonym dniu.
➢ W Pracowni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub/i innych środków odurzających.
➢ Zabrania się dotykania jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na stanowisku pracy Artysty.
➢ Pracownia zapewnia sterylność używanych narzędzi i materiałów. Klient ma prawo sprawdzić przed zabiegiem sterylność igieł oraz rur (gripów).
➢ Zabrania się spożywania posiłków w gabinecie/pokoju zabiegowym; zakaz nie dotyczy napojów butelkowanych. Posiłki można spożywać jedynie w poczekalni lub pokoju socjalnym.
➢ W przypadku, gdy tatuaż wymaga zdjęcia ubrania, Klient ma prawo prosić o wydzielenie stanowiska za pomocą parawanu oraz o wydanie naklejek/jednorazowej bielizny.
W związku z koniecznością odpowiedniego napięcia skóry w miejscu tatuażu, Artysta ma prawo zażądać odsłonięcia większej części ciała lub zdjęcia danej części ubrania/bielizny, aby poprawnie wykonać zabieg.

➢ Aby otrzymać rachunek lub dowód wpłaty** należy poprosić o to bezpośrednio Artystę.
**W zależności od Artysty Klient otrzymuje paragon lub rachunek. Niektórzy artyści (samozatrudnieni) mogą korzystać ze zwolnienia płacenia podatku VAT. W przypadku artystów prowadzących działalność nierejestrowaną, dodatkowo są oni zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

➢ W Pracownia Dobra wykonujemy zabiegi wyłącznie osobom pełnoletnim.
➢ Tatuaż wykonuje się na własną odpowiedzialność.
➢ Wykonanie tatuażu wiąże się z przerwaniem ciągłości naskórka, co wiąże się z ryzykiem zarażenia się chorobami zakaźnymi takimi jak WZW, HIV. Skóra narażona jest na infekcję w ciągi kilku dni od wykonania zabiegu.
➢ Pracownia oraz Artyści nie ponoszą odpowiedzialności za skutki uboczne związane z zabiegiem tatuażu.
➢ Materiały zużyte przy wykonaniu tatuażu, takie jak: igły, uchwyty do maszyn, kubeczki na tusz wraz z tuszem są utylizowane za pośrednictwem zakontraktowanej, wyspecjalizowanej firmy zajmującej się odbiorem odpadów medycznych → EMKA S.A. ul. Jaktorowska 15A 96-300 Żyrardów
➢ Artysta może przerwać zabieg.
Zabieg może zostać przerwany w przypadku pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian skórnych, które mogą wpłynąć na tatuaż (np. objawy uczulenia, obrzęk).
Przerwany zabieg podlega opłacie w uzgodnionej podczas zapisu kwocie.
➢ Klient/Osoba tatuowana ma prawo przyjść na sesję tatuażu wyłącznie z jedną osobą towarzyszącą.
➢ Minimum dzień przed wyznaczonym terminem sesji należy zapytać o zgodę Artystę, czy można przyjść z osobą towarzyszącą. Decyzja o dopuszczeniu osoby towarzyszącej może zależeć od wielu czynników, w tym od charakteru tatuażu, dostępności przestrzeni, czy planowanych działań podczas sesji. Osoba towarzysząca, ze względów sanitarnych oraz dla komfortu osoby tatuowanej, oraz pracy Artysty podczas zabiegu powinna zaczekać w wyznaczonym miejscu, zazwyczaj w Poczekalni.
➢ Zabrania się przyprowadzania na sesję tatuażu dzieci ze względów na higienę i bezpieczeństwo oraz komfort pracy Artysty.

5. WYKONANIE ZDJĘCIA I/LUB NAGRANIA MATERIAŁU WIDEO
➢ Artysta ma prawo do wykonania zdjęcia lub/i filmu dokumentującego dany tatuaż oraz ewentualną publikację w prasie, portalach społecznościowych, własnej witrynie internetowej oraz na wykorzystywanie w celach marketingowych.
➢ Zdjęcia niektórych miejsc, taki jak np. biodra, mostek, żebra itp. często wymagają odsłonięcia miejsc intymnych aby poprawnie ukazać cały tatuaż. Akceptując regulamin zobowiązujesz się do prezentowania tatuażu podczas wykonywania zdjęcia w sposób wskazany przez artystę.
➢ Artysta zobowiązuję się do publikacji tatuażu w sposób nie ukazujący bezpośrednio twarzy Klienta.

6. GUEST SPOT’Y
➢ Pracownia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wykonania tatuażu przez Tatuatora, który jest Artystą gościnnie pracującym w Pracowni Dobra.
➢ W razie wszelkich poprawek/korekt prosimy o kontakt bezpośrednio z tatuatorem gościnnym, który wykonał tatuaż.

7. VOUCHERY
➢ Vouchery nie podlegają zwrotowi.
➢ Voucher jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu, niewykorzystany w terminie voucher przepada.
➢ Voucher może być wykorzystany u każdego Artysty, który wykonuje tatuaże w Pracownia Dobra ul. Głuska 179, 20-388 w Lublinie z wyjątkiem Guest Spotów.
➢ Nie akceptujemy voucherów z innych studiów/pracowni tatuażu.
➢ W przypadku zakupienia vouchera na tatuaż wykonany przez pracownika Pracowni, zostaje wystawiony paragon lub faktura VAT. Jeżeli voucher jest wykorzystany u Artysty, który nie jest pracownikiem studia ale ze studiem współpracuje rachunek za usługę wystawia podmiot wykonujący tatuaż, a wartość zostaje przekazana podmiotowi przez Pracownię.
➢ Voucher powinien być wykorzystany w całości podczas jednej wizyty; realizując voucher można wykonać kilka tatuaży u jednej osoby w czasie jednej sesji
➢ Istnieje możliwość przekazania vouchera innej osobie niż ta, która widnieje na bonie, jednak należy tę kwestię skonsultować wcześniej ze Pracownią.
➢ Przy zapisie na tatuaż za voucher jego wartość stanowi zadatek i w przypadku nie pojawienia się na tatuaż wartość vouchera zostaje pomniejszona o 200zł.

8. PIELĘGNACJA/GOJENIE TATUAŻU
➢ Klient zobowiązuje się do konsekwentnego przestrzegania procesu gojenia.
Instrukcję zaleceń dotyczących procesu gojenia Klient otrzymuje w formie papierowej oraz elektronicznej.
Instrukcję można również znaleźć pod adresem https://dobrychlopiec.pl/jak-dbac-o-tatuaz/.
W przypadku wątpliwości związanych z procesem gojenia, Klient może w każdej chwili skontaktować się z Artystą oraz Pracownią
➢ Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników w ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia.
➢ Artysta ani Pracownia nie odpowiadają za powikłania, będące skutkiem błędnego obchodzenia się ze świeżym tatuażem.
➢ Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną odrzucone, a poprawa takiego tatuażu będzie odpłatna.
➢ Pracownia posiada w swojej ofercie profesjonalne, naturalne kosmetyki do prawidłowej pielęgnacji tatuażu → firmy LoveInk oraz ColorBright.

9. POPRAWKA/ KOREKTA TATUAŻU
➢ Poprawki tatuaży wykonanych przez naszych Artystów w Pracowni są każdorazowo rozpatrywane przez pracowników oraz właściciela Pracowni, którzy analizują przyczyny złego stanu tatuażu.
➢ Darmowa poprawa danego fragmentu po pełnym wygojeniu tatuażu, jest możliwa wyłącznie jeżeli wzór był gojony według zaleceń Artysty oraz przedstawionej instrukcji
• Poprawa tatuażu przysługuje nie później niż na 90 dni od chwili wykonania pracy → jeśli tatuaż wymaga poprawy zalecamy wykonanie jej przy okazji innego tatuażu, ułatwia to proces gojenia

10. COVER
➢ W przypadku wykonania usługi konieczna jest wcześniejsza konsultacja w Pracowni, aby ocenić, czy cover jest możliwy do wykonania.
• Zapraszamy do umówienia się na konsultację z Artystą osobiście w siedzibie Pracowni, telefonicznie, mailowo lub przez kanały Social Media (FB, IG).

Klient, wpłacając zadatek lub poddając się zabiegowi bez uiszczonego zadatku
wyraża zgodę na wykonanie zabiegu oraz świadomie w pełni akceptuje
powyższy regulamin.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie 10.06.2023 roku.
Pracownia zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu.
Klient zostanie poinformowany o ewentualnych zmianach drogą mailową bądź telefoniczną.
Dziękujemy za przeczytanie naszego regulaminu.

Życzymy Ci wielu niezapomnianych sesji tatuażu w naszej Pracowni Dobra!

DEFINICJE:
1. REGULAMIN → regulamin pracowni tatuażu artystycznego „Pracownia Dobra” znajdującej się na
ul. Głuska 179, 20-388 w Lublinie
2. TATUAŻ → modyfikacja ciała przeprowadzona podczas Zabiegu, prowadząca do przeniesienia Projektu Tatuażu na skórę Klienta w sposób trwały;
3. ZABIEG → proces naruszający ciągłość naskórka Klienta, mający na celu doprowadzenie do powstania na skórze klienta Tatuażu poprzez wprowadzenie pigmentu w warstwę skóry właściwej;
4. KLIENT → Osoba poddająca się zabiegowi wykonania tatuażu.
5. PRACOWNIA → wydzielona część budynku przy ul. Głuskiej służąca celom prowadzenia działalności gospodarczej o numerze NIP 9462729065 oraz podwykonawcom tej działalności
6. ARTYSTA /TATUATOR– osoba wykonująca zabieg tatuażu. Artysta może być pracownikiem Pracowni lub też osobą samozatrudnioną, prowadząca działalność gospodarczą, działalność nierejestrowaną lub będącą pracownikiem innego pracodawcy wynajmującego stanowisko na podstawie porozumienia między tym pracodawcą a Pracownią.
7. PROJEKT – wzór graficzny mający zobrazować wygląd Tatuażu zapisany na papierze, w postaci elektronicznej lub w sposób tymczasowy (kalka) bezpośrednio na skórze klienta
8. SESJA/SESJA TATUAŻU – określenie czasu poświęconego na wykonanie tatuażu. Określenie to uwzględnia czas na: przygotowanie projektu, przygotowanie stanowiska, zabieg oraz przerwy na odpoczynek/posiłek
9. ZADATEK – wpłata na rzecz Pracowni lub Artysty mająca na celu zabezpieczenie finansowe.
10. POKÓJ ZABIEGOWY – pomieszczenie w którym wykonywane są sesje tatuażu
11. STANOWISKO – stół lub wózek wykorzystywany do odkładania narzędzi oraz materiałów używanych podczas zabiegu oraz meble bezpośrednio używane podczas zabiegu, np. fotel, podłokietnik, lampa.
12. DZIEŃ ROBOCZY – Dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
13. GUEST SPOT- to okres, podczas którego zaproszony Artysta/Tatuator z innej pracowni/studia tatuażu pracuje tymczasowo w Pracowni.
14. COVER- to proces nakładania nowego tatuażu na istniejący wzór w celu całkowitego lub częściowego zakrycia go. W celu uzyskania satysfakcjonującego efektu, konieczne jest skonsultowanie się z doświadczonym Artystą, który potrafi odpowiednio dostosować nowy wzór do istniejącego tatuażu.

Chcesz dopytać?

Nie krępuj się! Jestem do Twojej dyspozycji.